Početna O nama Usluge Kontakt Galerija

Usluge


Prevoz


Nudimo usluge prevoza sanitetskim vozilom u zemlji i inostranstvu.


Stručni socijalni rad


Održava i podstiče korisnike na kvalitetan život u ustanovi. Socijalni radnik je tu od prvog susreta sa korisnikom i pomaže mu o odluci kako da postane korisnik doma, pruža neophodne informacije vezane za smeštaj i boravak u domu.
Socijalni radnik vrši prijem korisnika, procenu i zajedno sa korisnikom izrađuje individualni plan adaptacije a kasnije plan usluga. Kroz individualni i grupni socijalni rad upoznaje korisnikove svakodnevne navike, potrebe, preostale sposobnosti, interesovanja i želje i pomaže mu u prilagođavanju na uslove života u domu.
Takođe tokom perioda adaptacije i daljeg boravka u ustanovi socijalni radnik pomaže korisniku svojom podrškom i osnaživanjem u savlađivanju straha, nesigurnosti, odbačenosti, usamljenosti i u stanjima depresije.


Radno-okupaciona terapija


Socijalni radnik ustanove je zadužen za realizaciju radno – okupacione terapije, koja ima za cilj očuvanje preostalih funkcionalnih sposobnosti korisnika, poboljšanje motornih veština i da podstiče korisnike na međusobno druženje.

Socijalni radnik planira i organizuje aktivnosti 2x nedeljno, utorkom i petkom od 9h do 11h časova, a sve proslave organizuje u dane praznika.


Zdravstvena zaštita


Medicinske usluge obavljaju medicinske sestre i negovateljice, kao i lekar opšte prakse koji dolazi u ustanovu jedan put nedeljno i po potrebi.
Kompletno medicinsko osoblje je na raspolaganju svim korisnicima doma tokom 24 sata. SOS signal služi za pozive iz svih soba koji se registruju na monitoru u sobi medicinskog osoblja.
Medicinske usluge obuhvataju davanje terapije, merenje krvnog pritiska, merenje temperature, merenje šećera u krvi do većih intervencija. Medicinska nega se odnosi na kompletno zdravlje korisnika od higijene korisnika, ishrane, društveno – rekreativnih aktivnosti.
U zavisnosti od potreba korisniku se zakazuju pregledi kod specijalista i u tu svrhu im se obezbeđuje prevoz do zdravstvenih ustanova.
Pružamo mogućnost prebacivanja zdravstvenog kartona u Dom zdravlja na teritoriji doma, i samim tim mogućnost dobijanja lekova na recept u Padini.


Ishrana


Jelovnik je prilagođen korisnicima po njihovim ukusima i po preporuci nutricioniste. Hrana se priprema po standardu "hasap-a"(HACCP). Korisnici imaju pet obroka dnevno, tri glavna jela i dve užine.
U svakodnevnu ishranu ulaze zdrave namirnice, kuvana hrana, voće, povrće. Takođe, oni korisnici koji imaju problema sa gutanjem dobijaju pasiranu hranu, a korisnici koji nisu u stanju da sami uzimaju obroke dobijaju hranu po sobama i hrane ih negovateljice. Jelovnik se formira na mesečnom nivou i korisnici učestvuju u izradi istog davanjem svojih predloga.